word | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

word

  1. P

    Hỏi/ Thắc mắc Word - Cùng một Autoshape mà khác nhau giữa các files?

    Kính gửi: Các cao nhân trên cộng đồng tin học. Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2019. Tôi có chút vấn đề là có 1 cái Autoshape mà trên mỗi files nó lại khác nhau. Trên file này thì sau khi Group shapes thì vừa di chuyển cả khối, vừa di chuyển từng shape (1 ảnh là dấu, 1 ảnh là chữ ký) được, định...
  2. Administrator

    Những trang web lớn nhất thế giới đang sử dụng ngôn ngữ lập trình nào cho hệ thống của mình ?

    Bạn có bao giờ tò mò Google, Youtube, Facebook, Twitter, Yahoo, Bing, ... và nhiều trang lớn khác họ đang sử dụng ngôn ngữ lập trình nào cho dịch vụ của họ không ? Nếu bạn là một lập trình viên, nhà phát triển các dịch vụ internet hay những người yêu thích máy tính có thể bạn sẽ có lúc thắc mắc...
Top