Hỏi/ Thắc mắc - Nhờ mọi người chỉ cách Search Google theo site | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Nhờ mọi người chỉ cách Search Google theo site

DuongDao

Gà con
T muốn seach gg ở nhiều site cụ thể thì có cách nào dễ không mn nhỉ. Cách t biết là "từ khoá site:link1 site:link2", cách này search ít site thì oke nhưng nếu search ở 10 15 site khác nhau thì cop hơi mệt.
Mn có cách nào đơn giản hơn không chỉ t với.
 

malemkhoang

Rìu Chiến
@DuongDao
Bạn dùng NotePad++ soạn thảo câu lệnh tìm kiếm và truy cập trực tiếp từ đó.
Ngoài ra để có link(n) bạn dùng FF có hỗ trực của "Text linky tool" để sao chép nhiều địa chỉ site trên các Tab cùng lúc.
 


Top