Desktop & Văn phòng - Modern CSV 1.3.25 Full - Chỉnh sửa tài liệu CSV | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Desktop & Văn phòng Modern CSV 1.3.25 Full - Chỉnh sửa tài liệu CSV

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Khi nói đến việc chỉnh sửa tài liệu CSV, hầu hết các cá nhân tìm kiếm một công cụ chuyên nghiệp cao để giúp họ làm bất cứ điều gì họ muốn hoặc thực sự cần phải làm. Modern CSV chính xác là loại công cụ này. Nó cung cấp một loạt các tùy chọn và tính năng tuyệt vời, đồng thời nhanh chóng và dễ sử dụng. Với ý nghĩ này, có một danh sách toàn bộ những điều mà chương trình nhỏ này làm đúng khi nói đến các tài liệu CSV.

test-Modern-CSV.gif

Các tính năng của Modern CSV

Chỉnh sửa nhanh
 • Chỉnh sửa đa ô
 • Nhân đôi hàng, cột và ô.
 • Di chuyển hàng, cột và ô.
 • Chèn hàng và cột.
 • Xóa hàng và cột.
Xử lý tệp lớn
 • Tải tập tin với hàng tỷ dòng.
 • Chế độ chỉ đọc để xử lý tập tin hiệu quả hơn nữa.
 • Tải tệp nhanh hơn tới 11 lần so với Excel.
Tìm và sắp xếp dữ liệu của bạn
 • Tìm / Thay thế bằng regex, kết hợp tô sáng, khớp toàn bộ ô, v.v.
 • Sắp xếp các hàng hoặc cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
 • Lọc hàng hoặc cột.
Tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn
 • Chủ đề sáng và tối
 • Phím tắt bạn có thể đặt theo ý thích
 • Cài đặt bao gồm kích thước ô, tô bóng hàng / cột, phông chữ, v.v.
Download Modern CSV 1.3.25 Full - Chỉnh sửa tài liệu CSV

Link trang chủ


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.


Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 
Sửa lần cuối:


Top