Desktop & Văn phòng - Đưa ứng dụng Photo Viewer của các phiên bản Windows cũ trở lại Windows 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Desktop & Văn phòng Đưa ứng dụng Photo Viewer của các phiên bản Windows cũ trở lại Windows 10

BACHHAIDUONG

Rìu Sắt
Ứng dụng photo trên windows 10 có nhiều cải tiến nhưng cũng đồng thời với đó là cảm giác nặng, mở lâu.
Do vậy, đôi lúc chúng ta muốn thấy lại ứng dụng photo viewer trên các phiên bản windows trước đây.
sau thời gian lần mò trên internet, xin chia sẻ cùng các bác cách đưa em nó trở lại trên windows 10.
https://www.mediafire.com/file/nnvscx0ux7qdotz/PhotoViewer.reg/file
các bác tải về, kich chuột phải rồi chọn Merge.
 

taihdhpu2

Rìu Vàng
Mình dùng LTSC 2019, đến bước chọn mặc định như này thì không có tùy chọn Windows Photos Viewer, chuột phải tại file chọn default open app cũng không được luôn @@.
Mình cũng đang dùng LTSC đây mà.
 

Tran Quang Ha

Moderator
Thành viên BQT
Mình dùng LTSC 2019, đến bước chọn mặc định như này thì không có tùy chọn Windows Photos Viewer, chuột phải tại file chọn default open app cũng không được luôn @@.

- MÌnh cũng đang xài Win 10 LTSC 1809 chạy code của chủ topic và mạc định Windows Photos Viewer bình thường mà:

21.png
 

katsukiltd

Rìu Sắt Đôi
Ứng dụng photo trên windows 10 có nhiều cải tiến nhưng cũng đồng thời với đó là cảm giác nặng, mở lâu.
Do vậy, đôi lúc chúng ta muốn thấy lại ứng dụng photo viewer trên các phiên bản windows trước đây.
sau thời gian lần mò trên internet, xin chia sẻ cùng các bác cách đưa em nó trở lại trên windows 10.
https://www.mediafire.com/file/nnvscx0ux7qdotz/PhotoViewer.reg/file
các bác tải về, kich chuột phải rồi chọn Merge.
rất hữu ích. thank
 

lemon

Gà con
Thank bác, anh em cho mình hỏi là co cách nào xem hình động bằng cái photo viewer này được không ah
 

moitinhdaukiss

Rìu Chiến Bạc Chấm
Mình dùng LTSC 2019, đến bước chọn mặc định như này thì không có tùy chọn Windows Photos Viewer, chuột phải tại file chọn default open app cũng không được luôn @@.

Do bạn ko biết cách làm, mình làm dễ như cơm bữa.
 


Top