Video KHCN - Kiểm tra độ sáng của chiếc đèn 20 kW | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Video KHCN Kiểm tra độ sáng của chiếc đèn 20 kW

anhtuanpham87

Rìu Bạc
Công suất là đại lượng biểu thị cho tốc độ tiêu thụ điện năng của đèn led trong vòng 1h đồng hồ. Hay nói cách khác nó cho biết mức độ hao điện của đèn/1 giờ đồng hồ là bao nhiêu . Công suất đèn led siêu sáng phổ biến trong chiếu sáng hiện nay đó là 3w, 7w, 5w, 9w…
Dưới đây là màn kiểm tra độ sáng của chiếc đèn sợi tới 20KW

 


Bài Viết Mới

Top