Thế giới động vật - Đừng làm phiền những động vật tuyệt vời và vô hại - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thế giới động vật Đừng làm phiền những động vật tuyệt vời và vô hại

baongocdc

Rìu Sắt
Loài động vật nào cũng là một sự tuyệt vời của tạo hóa, còn vô hai hay không thì phải thời gian chứng minh ah nha.:)
 

Greght

Búa Gỗ Đôi
chó nhà bình thường làm gì nó cũng chịu. Nhưng mỗi lần nó đang ăn. Xua cái tay qua là nó táp ... {baffle}
 
Top