FreeSoft - Kaspersky Small Office Security 2021 Beta miễn phí 1 năm (để thử nghiệm) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

FreeSoft Kaspersky Small Office Security 2021 Beta miễn phí 1 năm (để thử nghiệm)

phamvantruc

VN Zoom
Thành viên BQT
Có gì mới trong Kaspersky 2021:
Cửa sổ hỗ trợ - văn bản và liên kết đến diễn đàn đã được thay đổi, giờ đây là "cổng thông tin cộng đồng".
Các thành phần sao lưu đã được làm lại rất nhiều. Hãy cẩn thận ở đây, đặc biệt là khi làm việc dưới các tài khoản người dùng khác nhau!
Trước khi cài đặt phiên bản mới, vui lòng gỡ cài đặt phiên bản trước (đôi khi có thể cần thiết là kavremover) và khởi động lại hệ thống.

version bêta
View hidden content is available for registered users!
moi hon Mise à jour de Kaspersky Small Office Security 2021 21.1.15.500 Beta

https://box.kaspersky.com/d/f7218b65900345b88311/
 
Sửa lần cuối:

moitinhdaukiss

Rìu Chiến Bạc Chấm
Có nên cài vào máy cá nhân test thử không nhỉ :D
 


Top