Thảo luận - IDM lại báo lỗi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thảo luận IDM lại báo lỗi

Trong Le

Rìu Vàng
Trước giờ vẫn đang xài IDM active bởi IAS_0.7, xài rất OK

3a6010e6e2c19ee80.jpg

Giờ lại bị thông báo
1aee61c03ffb84cc8.png
Tiếp theo
2766e1c30538ae24b.jpg

Tuy vậy, vẫn xử dụng được đến giờ. Không biết có phải cần phải kích hoạt lại không ?
kích lại thôi chứ còn làm gì khác được nữa!
 

dexem

Búa Gỗ
VIP User
Trước giờ vẫn đang xài IDM active bởi IAS_0.7, xài rất OK

3a6010e6e2c19ee80.jpg

Giờ lại bị thông báo
1aee61c03ffb84cc8.png
Tiếp theo
2766e1c30538ae24b.jpg

Tuy vậy, vẫn xử dụng được đến giờ. Không biết có phải cần phải kích hoạt lại không ?
Mình cũng kích bằng bản IAS 0.7. Vẫn chạy ổn chưa thấy báo lỗi gì.
 

lequyet

Rìu Sắt Đôi
Cám ơn Bác @lequyet !
Bác có thể chia sẻ link down bản IAS_0.8.cmd cho mình với. Cám ơn trước nhiều
Link của Bạn đây:
 

lequyet

Rìu Sắt Đôi
IAS hiện tại có bản mới nhất là 1.2 . Tôi có thảo luận ở topic này và có gởi link ở đây luôn
Cám ơn Bạn. Đang xài bản 0.8 thấy rất ổn. Nếu thấy không được thì sẽ update bản 1.2 sau
 

haxoma

Rìu Vàng Đôi
Trước giờ vẫn đang xài IDM active bởi IAS_0.7, xài rất OK

3a6010e6e2c19ee80.jpg

Giờ lại bị thông báo
1aee61c03ffb84cc8.png
Tiếp theo
2766e1c30538ae24b.jpg

Tuy vậy, vẫn xử dụng được đến giờ. Không biết có phải cần phải kích hoạt lại không ?
xài không free rồi mà còn dùng tên mình reg người mua bản quyền dễ gây hậu quả lắm nhớ IAS đâu có phần tự chọn tên này đâu ta {boom}
 

Shun87

Búa Đá
Hiện tại tôi đang có 2 phương án để fix lại lỗi này. Là áp scansk vào mỗi dòng reg check key (chưa thử) và phương án 2 là bên trên trong topic bên kia tôi đã có thảo luận
từ từ rồi cũng bị gõ cửa thôi bạn do người ta cần buôn bán IDM nữa.
Thường thì 1 hoặc 2 ngày sẽ check 1 lần sau khi lần tải đầu tiên thực thi. Ngày mà IDM tracking nó nằm ở ptrk_scdt
 


Top