Hướng dẫn - Hướng dẫn tạo trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói với Python | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hướng dẫn Hướng dẫn tạo trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói với Python

lehuynh4christ

Búa Gỗ Đôi
Đây là bài hướng dẫn của một nhóm các bạn trẻ đam mê lập trình

Nhóm mình có cái clip chia sẻ cách làm trợ lý ảo Friday giống của Iron Man trên PC.Với Friday chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói mọi người có thể:
  • Tự động mở nhạc hoặc xem phim
  • Tìm kiếm trên Google và Youtube
  • Xem thời gian

 
Top