Video KHCN - Họ tạo ra một trang web cho phép bạn nhìn ra cửa sổ của những người khác giữa đại dịch | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Video KHCN Họ tạo ra một trang web cho phép bạn nhìn ra cửa sổ của những người khác giữa đại dịch

pepePE

Rìu Chiến Vàng
VIP User

Mọi người từ khắp nơi trên thế giới tham gia vào dự án, ghi lại 10 phút những gì họ nhìn thấy từ nhà của họ.
Trong thời gian bị giam cầm do đại dịch coronavirus, một trong những điều chúng tôi đã làm nhiều nhất là nhìn ra cửa sổ, luôn quan sát cùng một cảnh quan. Nhưng nếu chúng ta có thể nhìn qua cửa sổ của người khác trên khắp thế giới thì sao? Với ý tưởng đó, WindowSwap đã ra đời.

Đó là một dự án được phát minh bởi Sonali Ranjit và Vaishnav Balasubramamiam, trong đó bất cứ ai cũng có thể tham gia. Bạn chỉ phải tải lên video 10 phút được ghi từ cửa sổ nhà. Một lần trên nền tảng, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy chúng.

Web cho bạn biết vị trí của cửa sổ và tên của người dùng đã chia sẻ nó.

Do đó, chúng có thể được nhìn thấy từ các đường phố đông dân ở New York đến nhiều cảnh quan thiên nhiên hơn ở Ấn Độ, các khu phố mù sương ở Scotland hoặc những buổi chiều đầy nắng ở Philippines. Tất cả mọi thứ, mà không cần rời khỏi nhà.

đây là trang web
bạn bấm vào để mở một cửa sổ mới ở đâu đó trên thế giới và các cửa sổ khác nhau sẽ xuất hiện


xem phần còn lại của bài viết
 


Top