PM Hệ thống - FireDaemon Pro v4.0.69 (x86/x64) Full - Quản lý toàn diện hệ thống Windows | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

PM Hệ thống FireDaemon Pro v4.0.69 (x86/x64) Full - Quản lý toàn diện hệ thống Windows

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
FireDaemon Pro là phần mềm quản lý hệ thống máy tính giúp bạn quản lý tốt nhất tiện ích của Windows, giúp hệ thống Windows của bạn hoạt động một cách tốt nhất với các ứng dụng được tích hợp sẵn trong hệ thống. Phần mềm sẽ cho phép bạn cấu hình dịch vụ thông qua một giao diện người dùng rõ ràng.

test-FireDaemon-Pro-1.jpg

Với FireDaemon Pro bạn có thể điều chỉnh chi phí bổ sung của bộ nhớ và bộ vi xử lý, thiết lập môi trường, thực hiện công việc theo lịch biểu, đóng cửa sổ bật lên và nhiều hơn nữa. Chương trình hoạt động trên ứng dụng 32 bit hoặc 64 bit, các tập tin dữ liệu (BAT CMD,. NET, Perl, Java, Python, TCL TK) của các hệ điều hành Windows XP, 2003 , Vista, 2008 và 7.

FireDaemon Pro là công cụ hỗ trợ tốt nhất dành cho những người hay sử dụng với các ứng dụng của Windows. Ngoài ra, FireDaemon Pro còn giúp bạn lên danh sách thời gian, các chỉnh sửa cài đặt ứng dụng của bạn trong Windows

Các tính năng FireDaemon Pro

- Chạy bất kỳ ứng dụng hoặc tập lệnh nào dưới dạng dịch vụ Windows khi hệ thống khởi động
- Chạy ứng dụng của bạn một cách tương tác hoặc âm thầm
- Chỉnh sửa các dịch vụ Windows tích hợp
- Quản lý dịch vụ của bạn qua trình duyệt Internet hoặc điện thoại di động bằng PanelDaemon
- Giám sát và khởi động lại dịch vụ trong trường hợp thất bại
- Thiết lập các ưu tiên của quá trình
- Bắt đầu các dịch vụ tại một thời điểm cụ thể hoặc tự động khởi động chúng
- Tự động đóng cửa sổ bật lên
- Tiêu thụ tài nguyên hệ thống thấp
- Ghi vào tệp nhật ký
- Thiết lập dịch vụ của bạn thông qua giao diện người dùng có chức năng phong phú hoặc qua dòng lệnh thông qua XML
- Hoạt động trên tất cả các hệ điều hành Microsoft
- Hoạt động trên tất cả các hệ điều hành ảo (VMware, Hyper-V, Virtual PC, Parallels, Xen, vv)

Download FireDaemon Pro v4.0.69 (x86/x64) Full - Quản lý toàn diện hệ thống Windows

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 
Sửa lần cuối:


Top