Thế giới động vật - Đưa chuột lang của bạn đầu tư vào tiền điện tử | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thế giới động vật Đưa chuột lang của bạn đầu tư vào tiền điện tử

pepePE

Rìu Chiến Vàng
VIP User


Tên của chú chuột hamster là Mr. Goxx và nó có tài khoản trên Twitter và Twitch

Mỗi buổi sáng, ông Goxx thức dậy và thực hiện các bài tập buổi sáng trong khi ông cân nhắc về loại tiền điện tử mới nào mà ông sẽ làm việc vào ngày hôm đó. Sau khi đưa ra quyết định này, anh ta bắt đầu lái xe và quyết định xem tốt hơn nên bán hay mua khi chạy quanh đường hầm. Ông Goxx là một người hamster.Tại một số thời điểm, một công dân Đức vừa là chủ sở hữu vừa là đối tác ẩn danh của ông Goxx đã quyết định bắt loài gặm nhấm vào loại tiền điện tử này, để tạo thuận lợi cho việc đưa ra quyết định, ông đã chỉ ra 30 loại tiền điện tử nổi tiếng trên bánh xe như một cách roulette. Sau đó, anh ta lắp đặt hai đường hầm trong lồng của mình, một đường hầm có dòng chữ "mua" và đường hầm còn lại có "bán". Hamster cũng có một bàn làm việc và đồng hồ treo tường hiện đại với ba máy tính bằng gỗ, nhưng người ta vẫn chưa thấy nó sử dụng chúng cho mục đích tài chính.Trong ba tháng làm việc, hamster đã tăng được 30% danh mục đầu tư của mình. Tính đến giữa tháng 9, giá trị của danh mục đầu tư đó là $ 580. Nghe có vẻ ít, nhưng lợi nhuận 30% còn nhiều hơn những gì mà các tổ chức đầu tư như S&P 500 hay Berkshire Hathaway, công ty của Warren Buffet, đã đạt được trong cùng khoảng thời gian.

Văn bản được dịch bằng Google Dịch.
Tôi cảm thấy sự bất tiện của những từ bị dịch sai
xem phần còn lại của bài viết
 


Top