Chia sẻ - Coolmuster Android Assistant v4.9.49 Full - Sao lưu cho thiết bị Android | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Coolmuster Android Assistant v4.9.49 Full - Sao lưu cho thiết bị Android

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Coolmuster Android Assistant là một ứng dụng gọn nhẹ cho phép bạn xuất dữ liệu quan trọng từ thiết bị di động sang máy tính để lưu giữ an toàn chỉ trong vài cú nhấp chuột.

test-coolmuster-android-assistant.png

Coolmuster Android Assistant cho phép bạn duyệt một số loại dữ liệu trên thiết bị di động của bạn, cụ thể là các ứng dụng, danh bạ, SMS, nhạc, ảnh, video và sách. Trong trường hợp bạn không thể xem trước nội dung của phần mong muốn, thì bạn có thể khắc phục sự bất tiện nhỏ này bằng cách truy cập vào thư mục con của nó.

Coolmuster Android Assistant cũng cho phép bạn cài đặt và gỡ cài đặt các ứng dụng Android trực tiếp từ máy tính của bạn. Bạn cũng có thể xem các tệp video bên trong điện thoại và thư viện hình ảnh bên trong phần mềm. Ngoài ra Coolmuster Android Assistant còn có khả năng xem và chỉnh sửa danh bạ, tin nhắn văn bản, thư viện và các phần khác của điện thoại.

Hơn nữa, bạn có thể xem, chỉnh sửa, thêm và xóa số liên lạc mới trong sổ địa chỉ của bạn hoặc chuyển hình ảnh và video lớn sang PC của bạn.

Các tính năng Coolmuster Android Assistant
  • Sao lưu các tập tin, thư viện ảnh, video, tin nhắn văn bản, danh bạ điện thoại và hơn thế nữa
  • Sao lưu và khôi phục chỉ với một cú nhấp chuột
  • Môi trường đồ họa đơn giản và hấp dẫn
  • Khả năng xem các tập tin bên trong máy tính
  • Khả năng gửi SMS qua ứng dụng
  • Kết nối với điện thoại qua usb hoặc wifi
Link trang chủ:Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!
 
Sửa lần cuối:

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Cập nhật phiên bản Coolmuster Android Assistant v4.9.49 ngày 30/11/2020 ;)
 


Bài Viết Mới

Top