Video KHCN - Công nghệ trí tuệ nhân tạo mới của NVIDIA cho phép hội nghị truyền hình có hình ảnh đẹp | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Video KHCN Công nghệ trí tuệ nhân tạo mới của NVIDIA cho phép hội nghị truyền hình có hình ảnh đẹp

pepePE

Rìu Chiến Vàng

Bên truyền gửi bức ảnh cơ bản và dữ liệu liên quan đến sự thay đổi của biểu hiện trên khuôn mặt và bên nhận hiển thị hình ảnh bằng mạng nơ-ron dựa trên chúng.

Công nghệ AI do NVIDIA phát triển dành cho hội nghị truyền hình có thể hiển thị hình ảnh đẹp tuyệt vời ngay cả ở băng thông cực thấp.

Cũng có thể thực hiện hội nghị truyền hình với ảnh đại diện bằng cách thay đổi ảnh cơ bản.

V-Tuber có thể sẽ thay đổi đáng kể với loại công nghệ này.


Văn bản được dịch từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Việt với Google Dịch
Tôi cảm thấy sự bất tiện của những từ bị dịch sai

xem phần còn lại của bài viết
 


Top