Chứng khoán - Cổ phiếu STB bán sàn 85 triệu cổ - Bamboo Airways - Him Lam - Sacombank | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chứng khoán Cổ phiếu STB bán sàn 85 triệu cổ - Bamboo Airways - Him Lam - Sacombank

Chứng khoán Tín Phong kính chào A/C/E cộng đồng VN-zoom,

Tín Phong đã dành một tuần để nghiên cứu về Sacombank, Bamboo Airways và tập đoàn Him Lam của anh Dương Công Minh để làm ra video vô cùng CHẤT LƯỢNG và mang lại GIÁ TRỊ TO LỚN.

Tiêu đề video là: Cổ phiếu STB bán sàn 85 triệu cổ - Bamboo Airways - Him Lam - Sacombank l Chứng khoán Tín PhongNội dung video này bao gồm 4 phần:
  1. Thực trạng phiên giao dịch ngày 13/7 bán sàn 85 triệu cổ STB
  2. Him Lam và Bamboo Airways
  3. Hành động
  4. Thông tin liên hệ
Anh chị em xem video thấy hay thì nhấn Like và Đăng ký kênh giúp Tín Phong nhé!

Chứng khoán Tín Phong là một trong những nhà Tư vấn đầu tư tốt nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với tư duy đầu tư "Đi trước thị trường 3 bước", Chứng khoán Tín Phong ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ròng trung bình 30%/năm!

Chúc A/C/E giao dịch thành công!
--
Chứng khoán Tín Phong

Cảm ơn admin đã duyệt bài nhé
 


Top