Chứng khoán - Cổ phiếu SSI - Phân tích và định giá - Điểm mua tốt nhất | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chứng khoán Cổ phiếu SSI - Phân tích và định giá - Điểm mua tốt nhất

Chứng khoán Tín Phong kính chào A/C/E cộng đồng Vn-zoom,

SSI hiện là một tổ chức tài chính cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư và dịch vụ chứng khoán cho hơn 12.000 khách hàng, trong đó hơn 1.100 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài (chiếm khoảng 64% thị phần) bao gồm các công ty, tổ chức tài chính và nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước đến từ các quốc gia trên thế giới như Mỹ, Anh, Canada, Úc, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Hong Kong, Thái Lan, Đài Loan….. Thị phần môi giới của SSI luôn đạt hơn 20% thị trường cổ phiếu niêm yết tại TTGDCK TP.HCM và 40% thị trường cổ phiếu đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội.

Trong video này Tín Phong sẽ phân tích tình hình kinh doanh của công ty chứng khoán SSI, tiềm năng tăng trưởng và giá mua/giá chốt lời cụ thể. A/C/E xem link video ở dưới nhé.Tín Phong chứng khoán là một trong những Nhà tư vấn đầu tư số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Với những kiến thức và kinh nghiệm đúc kết lại trong 6 năm đầu tư và 3 năm quản lý quỹ, Tín Phong chứng khoán có mức tỷ suất sinh lời trung bình 30%/năm!

Chúc A/C/E giao dịch thành công!
--
Chứng khoán Tín Phong

Cảm ơn admin đẹp zai đã duyệt bài nhé.
 


Top