Video KHCN - Clip bác sỹ chữa một ca giãn tĩnh mạch | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Video KHCN Clip bác sỹ chữa một ca giãn tĩnh mạch

VNZ-NEWS

Administrator
Thành viên BQT


Họ đang điều trị chứng giãn tĩnh mạch/mạng nhện bằng một phương pháp điều trị gọi là liệu pháp xơ cứng, chất lỏng họ tiêm làm cho các tĩnh mạch co thắt và đóng lại và về cơ bản được cơ thể tái hấp thu
 

Santoso

Suppervisor Mod
Thành viên BQT
Mình không dám xem mấy video kiểu này, sợ lắm. Nhột hết người.
 

Shun87

Búa Đá
Mình từng học qua sơ cấp y tá. Cho nên xem mấy cái này thấy bình thường, vì hồi xưa toàn lấy kim chính lẫn nhau mà {bye}
 

sgm99

Búa Gỗ Đôi
Chữa vá víu kiểu này sẽ phát sinh ra thêm bệnh mới!!! Ôi, khoa học với kỹ thuật thời nay, nghe đến bác sĩ, bơm chích là lạnh cả mình!! Con người chớ đâu phải con vật đâu mà cứ đè ra mà xét nghiệm với thử nghiệm, cụ thể kết quả ra sao ai dám công bố ra hết sự thật đây??? CHÁN MỚ ĐỜI!!!
 


Top