Video KHCN - Choáng ngợp! Video hiển thị công suất zoom 1500x - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Video KHCN Choáng ngợp! Video hiển thị công suất zoom 1500x

pepePE

Rìu Bạc Đôi

Một hình ảnh từ máy quay phim của Panasonic, HC-VX870EB, cho thấy hiệu suất zoom 1500x.

Từ trạng thái thu phóng tối đa, giảm dần độ phóng đại xuống cùng trạng thái có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Mặc dù không thể nhìn thấy một hình ảnh rõ ràng 1500 lần, nhưng thật đáng ngạc nhiên khi nhận ra rằng một số người dường như đang đứng đó.
dịch bởi google xin lỗi nếu có lỗi ;)
Nguồn
 
Top