Thế giới động vật - Chó chăn cừu đẳng cấp | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thế giới động vật Chó chăn cừu đẳng cấp

vyhoangbao

Rìu Bạc Đôi
Tài khoản bị khóa
Qua bên ấy mua vài con chó này về VN để chống lại bọn trộm chó là chắc nhất, mà không biết có trị được lũ cẩu tặc ở VN không hay bị chúng cho 1 bả ăn vào lăn đùng ra thì phí.
 


Bài Viết Mới

Top