chia sẽ Code web bán hàng e lờ 2024 ( code php ) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

chia sẽ Code web bán hàng e lờ 2024 ( code php )

- Code miễn phí​


- Giao diện web : ( bấm chuột và phóng to ảnh ở các liên kết phía dưới)

Xanh
Cam
Hồng
Tím
Trang quản lý


- Liên kết tải code web :

drive.google.com/file/d/1bapCkchmZWpxmEcopJknM4hE1yJPP22_/view?pli=1
- Chức năng web :


+ Thêm , xóa , sửa sản phẩm

+ Thêm , xóa , sửa menu

+ Thêm , xóa , sửa bài viết (có thể dùng bài viết làm tin tức)

+ Sắp xếp cột phải . Cột phải có thể tùy chỉnh hiển thị 4 khung sản phẩm , 4 khung soạn thảo html

+ Có khoảng 4 giao diện web , thay đổi giao diện trong trang quản lý

+ Bình luận hạn chế ( không có đăng ký thành viên trước khi bình luận ) , có chức năng bật tắt bình luận trong trang quản lý

+ Chat hạn chế (có thể bật tắt trong trang quản lý)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cài đặt :

+ giải nén code vào thư mục chạy code php , sau đó tạo cơ sở dữ liệu ban_hang_l_2024 trong phpmyadmin rồi Import ( hoặc Nhập ) cơ sở dữ liệu ban_hang_l_2024 tại thư mục csdl

+ Bạn có thể thay đổi thông tin kết nối localhost (chẳng hạn thay đổi tên cơ sở dữ liệu) tại file ketnoi.php

+ Chạy web với đường dẫn http://localhost/ban_hang_l/ để vào web (nếu bạn đổi tên thư mục giải nén thì chạy đường dẫn tương ứng với tên thư mục giải nén)

+ Lưu ý là tại file ketnoi.php , bạn cần thay đổi đường dẫn trang chủ tại biến $duong_dan_trang_chu để web chạy ổn định

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vào trang quản lý web bằng đường dẫn http://site_cua_ban/quanly/ , ký danh là quanly , mật khẩu là quanly

- Bảo mật : bạn nên đổi thư mục quản lý web để bảo mật web và để tránh bị hack , thư mục quản lý có tên là quanly . Thư mục quanly đổi tên xong thì bạn vào trang quản lý theo đường dẫn http://site_cua_ban/thu_muc_quan_ly_moi/

- Code mình viết chạy trên xampp 3.3.0

- Nếu cài đặt không được thì bạn có thể để lại bình luận phía dưới , có thể liên hệ với mình qua mail [email protected] hoặc gửi bình luận qua trang https://dokhacluan2.blogspot.com/2024/02/code-web-ban-hang-e-lo-2024-code-php.html

- Nếu có thể thì bạn để lại phần Liên kết web bên cột phải cho mình , mình muốn có thêm vài lượt truy cập vào blog ( điều này không bắt buột , bạn không muốn thì thôi )

- Bạn có thể chia sẻ code trên mạng internet hoặc với bạn bè của bạn nếu bạn cảm thấy code web có thể chia sẻ
 
Sửa lần cuối:


Top