Cài đặt công cụ hỗ trợ nộp thuế điện tử trên Chrome (esigner java và Esigner.Chrome.TCT) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Cài đặt công cụ hỗ trợ nộp thuế điện tử trên Chrome (esigner java và Esigner.Chrome.TCT)

sugarkim


Junior Moderator
Thành viên BQT
Để nộp thuế với hệ thống thuế điện tử
Mã:
http://thuedientu.gdt.gov.vn
trên google Chrome bạn cần phải cài đặt công cụ ký điện tử esigner javaEsigner.Chrome.TCT
Tuy nhiên hiện tại add-on Esigner.Chrome.TCT này luôn bị lỗi khi người dùng lick cài đặt theo hướng dẫn từ trang thuế điện tử nên hôm qua mình có làm videos hướng dẫn cài nộp thuế để không bị lỗi trên. Nay chia sẽ với tất cả anh em vn-z.vn
 

meebo

Rìu Vàng Đôi
Hôm qua mình cũng làm tương tự. Phải vào máy cũ có bản extension Esigner.Chrome.TCT 1.0.6, tìm tới thư mục cài extension để copy ra cài vào máy mới.

Có cái tiện ích thôi mà thuế cũng không cập nhật cho ra hồn nữa, đường link chết mà cũng để đó cả nữa năm trời. Bản mới thì không xài đươc. Có thu mà chẳng thèm chi.
 

sugarkim


Junior Moderator
Thành viên BQT
Hôm qua mình cũng làm tương tự. Phải vào máy cũ có bản extension Esigner.Chrome.TCT 1.0.6, tìm tới thư mục cài extension để copy ra cài vào máy mới.

Có cái tiện ích thôi mà thuế cũng không cập nhật cho ra hồn nữa, đường link chết mà cũng để đó cả nữa năm trời. Bản mới thì không xài đươc. Có thu mà chẳng thèm chi.
Chán chả thèm nói. Phiên bản củ thì Java + IE lên phiên bản mới thì Chrome nhanh mà Esigner.Chrome.TCT bị chết cả mấy tháng chả thấy sửa gì cả.
 


Bài Viết Mới

Top