Cách tạo Bài viết riêng tư trong Wordpress | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Cách tạo Bài viết riêng tư trong Wordpress

rs_lyly2009

Moderator
Thành viên BQT
Có lẽ nhiều bạn ít để ý tới chức năng tạo bài viết riêng tư (private post) khi viết bài? Không như các bài viết thông thường, thì bài viết riêng tư chỉ hiện ra với người đã đăng nhập và có quyền nhất định.

Wordpress có nhiều nhóm người sử dụng như Admin, Biên tập, Tác giả, Cộng tác viên. Và chỉ có Admin, Tác giả và Biên tập viên là có quyền viết và nhìn thấy bài đăng riêng tư.

Vậy tạo bài đăng riêng tư như nào?

Đầu tiên bạn phải tạo một bài viết hoặc một trang. Bạn cũng có thể sửa lại một bài/trang cũ để thiết lập tính năng này.

Trong phần viết bài, nhìn qua phải, ở Chế độ xem - Công khai (Sửa) hoặc nếu giao diện Tiếng Anh thì là Visibility - Public (Edit).
39502845652_5cd939de47_o.png


27756293009_c764a7e9c7_o.png


Click vào Chỉnh sửa (hoặc Edit) bạn sẽ thấy có 3 lựa chọn là:
  • Công khai (hoặc Public)
  • Được bảo vệ bằng mật khẩu (Password Protected)
  • Riêng tư (Private)
Bạn chỉ cần chọn Riêng tư rồi Đăng bài viết (Publist) thôi.

Bài viết sau khi đăng sẽ có dạng như thế này:
25661914838_582df6c6cd_o.png


Lưu ý: Hình ảnh không bị thiết lập riêng tư. Bất kỳ ai có link ảnh cũng có thể xem được!

Nhớ Like nếu bài viết có ích cho bạn nhé ;))

RS_lyly2009/ Theo WPBeginner.com
Hình ảnh: Tự chụp + Ảnh từ WPBeginner​
 


Top