wordpress cơ bản | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

wordpress cơ bản

  1. moon1368hy

    Wordpress là gì? 7 lý do bạn nên sử dụng Wordpress cho website

    Số lượng lớn các trang web, blog cá nhân hiện nay đang sử dụng nền tảng mã nguồn mở có tên Wordpress. Thế những không phải bạn trẻ nào cũng hiểu và biết được Wordpress là gì hay sự khác biệt giữa Wordpress.com và Wordpress.org. Chính bởi lý do đó mà ngày hôm nay, Marketing AI quyết định viết một...
  2. rs_lyly2009

    Cách tạo Bài viết riêng tư trong Wordpress

    Có lẽ nhiều bạn ít để ý tới chức năng tạo bài viết riêng tư (private post) khi viết bài? Không như các bài viết thông thường, thì bài viết riêng tư chỉ hiện ra với người đã đăng nhập và có quyền nhất định. Wordpress có nhiều nhóm người sử dụng như Admin, Biên tập, Tác giả, Cộng tác viên. Và chỉ...
Top