Nhờ tư vấn - Cách chặn Website bằng KIS | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhờ tư vấn Cách chặn Website bằng KIS

ohmygodness

Rìu Sắt
Bình thường t hay chặn website bằng file host nhưng KIS ẩn file host đi đâu rồi giờ tìm không được
nhờ anh em giúp chặn website bất kỳ bằng KIS với, có cái chức năng quan trọng thế mà tìm mãi không thấy đâu
KIS cũ có mục firewall vào đó chặn là được giờ nó đổi giao diện bỏ cái firewall rồi thì phải.
hoặc có cách nào khác để chặn website cũng được, miễn là k cần cài thêm app thứ 3 cho nặng máy chỉ để chặn web.
cảm ơn anh em.
 

gift4you

Rìu Bạc
Bỏ vài trăm mua Raspberry Pi/ Orange Pi... dựng DNS server rồi trỏ DNS trên Router/ Modem về DNS mới dựng là thoải mái chặn website nha bạn. Không thì kiếm VPS rồi làm tương tự là xong.
 

vnzoomnew

Gà con
KIS hiện tại vẫn còn Firewall mà bác. Bác ấn Setting => Nó hiện ngay phần Protection đó bác (lăn trỏ chuột xuống một chút). Bác có thể thêm IP site vào phần Packet rules.
 

ohmygodness

Rìu Sắt
Bỏ vài trăm mua Raspberry Pi/ Orange Pi... dựng DNS server rồi trỏ DNS trên Router/ Modem về DNS mới dựng là thoải mái chặn website nha bạn. Không thì kiếm VPS rồi làm tương tự là xong.
móa để chặn có 1 cái website mà phải mua ras pi vài trăm nghìn
KIS hiện tại vẫn còn Firewall mà bác. Bác ấn Setting => Nó hiện ngay phần Protection đó bác (lăn trỏ chuột xuống một chút). Bác có thể thêm IP site vào phần Packet rules.
không được, t thêm IP rồi mà vẫn vào được bình thường.
 


Top