Bạn đang sử dụng pm nào để quản lý bán hàng trên các sàn tmdt? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Bạn đang sử dụng pm nào để quản lý bán hàng trên các sàn tmdt?

Bạn đang sử dụng pm nào để quản lý bán hàng trên các sàn tmdt?
Dùng 1 hệ thống BigSeller, giúp bạn tiết kiệm nhiều nhân công.😘

Các tính năng nổi bật BigSeller:
+ Quản lý bán hàng đa kênh Lazada, Shopee, TikTokshop, Tiki, Sendo, Shopify, Woocommerce
+ Có bản FREE VĨNH VIỄN cho shop dưới 3k đơn 1 tháng
+ APP trên điện thoại với đa dạng các tính năng
+ Copy và Đăng bán sản phẩm nhanh
+ Đồng bộ tồn kho, quản lý đơn hàng đa sàn đa shop
+ Tính lợi nhuận, đối soát, theo dõi hàng hoàn
+ Báo cáo doanh thu lợi nhuận, tổng quan báo cáo bán hàng
+ Báo cáo bán hàng thời gian thực hỗ trợ bản PC và APP trên ĐT
+ Xử lý hàng hoàn các nền tảng.
+ Hỗ trợ tự động chốt đơn livestream FB
và nhiều tính năng khác...
 
Sửa lần cuối:


Top