Nhờ tư vấn - Ai có tool phân tích code cho mình xin với? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhờ tư vấn Ai có tool phân tích code cho mình xin với?

IvanOoze

Búa Gỗ
Mình đang lập trình 1 phần mềm và có tham khảo 1 số đoạn code trên mạng nhưng mỗi khi xem code của họ mình thường phải đọc từng dòng, rồi xem nó sử dụng hàm này, biến này từ đâu đến, ở đâu. Đa phần những code của các developer thường viết theo kiểu dài dòng, có khi hàm này đang sử dụng ở dòng này nhưng tìm lại thấy nó ở tít dưới đáy của file code, đôi khi lại ở chỗ lung tung nào đó. Nói chung họ viết theo kiểu phức tạp nên nghiên cứu nó mất khá nhiều thời gian.

Giờ mình muốn có 1 loại tool mà khi mở file code lên, mình click vào biến nào hoặc hàm nào thì nó sẽ ghi chú chữ nhỏ ngay bên dưới cho mình là : biến (hàm) x này được móc nối tới dòng thứ yz. Đồng thời nó vẽ 1 cái mũi tên 2 chiều dẫn từ cái dòng có biến x này nối thẳng tới cái dòng yz kia để cho mình biết rõ là : "à, như thế là biến này móc nối tới vị trí kia". Thậm chí tool còn giải thích nó móc nối như thế mang ý nghĩa gì, để làm gì, hàm đó có tác dụng gì (sau một hồi móc nối đi nhiều chỗ thì nó báo cho mình biết rõ ý nghĩa cái hàm đó).
 

boyfriend

Búa Gỗ Đôi
Mình đang lập trình 1 phần mềm và có tham khảo 1 số đoạn code trên mạng nhưng mỗi khi xem code của họ mình thường phải đọc từng dòng, rồi xem nó sử dụng hàm này, biến này từ đâu đến, ở đâu. Đa phần những code của các developer thường viết theo kiểu dài dòng, có khi hàm này đang sử dụng ở dòng này nhưng tìm lại thấy nó ở tít dưới đáy của file code, đôi khi lại ở chỗ lung tung nào đó. Nói chung họ viết theo kiểu phức tạp nên nghiên cứu nó mất khá nhiều thời gian.

Giờ mình muốn có 1 loại tool mà khi mở file code lên, mình click vào biến nào hoặc hàm nào thì nó sẽ ghi chú chữ nhỏ ngay bên dưới cho mình là : biến (hàm) x này được móc nối tới dòng thứ yz. Đồng thời nó vẽ 1 cái mũi tên 2 chiều dẫn từ cái dòng có biến x này nối thẳng tới cái dòng yz kia để cho mình biết rõ là : "à, như thế là biến này móc nối tới vị trí kia". Thậm chí tool còn giải thích nó móc nối như thế mang ý nghĩa gì, để làm gì, hàm đó có tác dụng gì (sau một hồi móc nối đi nhiều chỗ thì nó báo cho mình biết rõ ý nghĩa cái hàm đó).
Hình như VS có á bạn.
Bạn bấm Ctrl + click vào hàm hoặc biến là nó tự nhảy đi á.
 

dammage

Rìu Chiến
Mình đang lập trình 1 phần mềm và có tham khảo 1 số đoạn code trên mạng nhưng mỗi khi xem code của họ mình thường phải đọc từng dòng, rồi xem nó sử dụng hàm này, biến này từ đâu đến, ở đâu. Đa phần những code của các developer thường viết theo kiểu dài dòng, có khi hàm này đang sử dụng ở dòng này nhưng tìm lại thấy nó ở tít dưới đáy của file code, đôi khi lại ở chỗ lung tung nào đó. Nói chung họ viết theo kiểu phức tạp nên nghiên cứu nó mất khá nhiều thời gian.

Giờ mình muốn có 1 loại tool mà khi mở file code lên, mình click vào biến nào hoặc hàm nào thì nó sẽ ghi chú chữ nhỏ ngay bên dưới cho mình là : biến (hàm) x này được móc nối tới dòng thứ yz. Đồng thời nó vẽ 1 cái mũi tên 2 chiều dẫn từ cái dòng có biến x này nối thẳng tới cái dòng yz kia để cho mình biết rõ là : "à, như thế là biến này móc nối tới vị trí kia". Thậm chí tool còn giải thích nó móc nối như thế mang ý nghĩa gì, để làm gì, hàm đó có tác dụng gì (sau một hồi móc nối đi nhiều chỗ thì nó báo cho mình biết rõ ý nghĩa cái hàm đó).
mấy công cụ lập trình chuyên nghiệp (như visual studio) đều có hỗ trợ mấy cái bạn nói hết mà

đọc kĩ mấy câu cuối cùng thấy cỡ như visual studio chắc cũng hông đáp ứng nổi rồi
 
Sửa lần cuối:


Top