Hỏi/ Thắc mắc - Xin hỏi về cách chuyển URL trong Apache trên Centos - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Xin hỏi về cách chuyển URL trong Apache trên Centos

swatteo

Gà con
EM đang dùng Squirrelmail. Để sử dụng thì ta cần gõ địa chỉ trong trình duyệt: mydomain.com/webmail. Vậy thì làm cách nào để khi ta gõ mail.mydomain.com nó sẽ tự động chuyển sang mydomain.com/webmail? Xin mọi người chỉ giáo em.
 
Top