Hỏi/ Thắc mắc - xin file Win 7 hoặc 10 iso siêu nhẹ để làm lab EVE | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc xin file Win 7 hoặc 10 iso siêu nhẹ để làm lab EVE

Quyenvq1

Búa Gỗ
bạn cần file ko mình share cho chứ build sợ nó ko chạy đc trên eve ấy chứ
 


Top