[FShare] Chia sẽ bản cài đặt window 7, 8, 8.1, 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

[FShare] Chia sẽ bản cài đặt window 7, 8, 8.1, 10

ShivaKira

Búa Gỗ
Hiện tại trên Internet có rất nhiều bài viết cung cấp cho chúng ta link tải windows 7, 8, 8.1, 10 với các phiên bản khác nhau, tuy nhiên cùng với đó là tồn tại 1 số nhược điểm có thể xảy ra như :
 • Link Die
 • Nhiễm Virus
 • Có thể đã bị chỉnh sửa không còn nguyên gốc.
Vì vậy để giải quyết vấn các vấn đề trên thì cách tốt nhất là bạn nên tải windows do chính Microsoft cung cấp, và bài viết này mình sẽ chia sẻ link cho các bạn tải về và sử dụng :

I. Window 7 :

1. Window 7 SP1 (Pro + Ultimate) :
 • x32 (32b) : FShare
  MD5 : 1C34F941 - 2F543FD2 - A0334309 - C887B22A
 • x64 (64b) : Fshare
  MD5 : 1D09C314 - 0AC9C58E - 9DADF3A8 - A0596A69
2. ThinPC :
 • x32 (32b) : Fshare
  MD5 : FECBF600 - 9CC3888A - 2973EACD - 56161EF0

II. Window 8 :

Đang cập nhật....
III. Window 8.1 :

1. Multi Version : ( English International)
 • x32(32b) : Fshare ( Updated 11/05/2018 )
  MD5 : 02881D84 - A046B06A - 68DF7714 - AFFFC207
 • x64(64b) : Fshare ( Updated 11/05/2018 )
  MD5 : B828E8E7 - 222DFCE3 - 3F9024E3 - FFEDEBE9
IV. Window 10 : ( Được mình tải về từ Dowload Tool của Microsoft ):
 1. x32 (32b) : Fshare ( Updated 08/05/2018 Windows 10 - Spring Creator Updates )
  MD5 : D966E804 - 2870CE58 - 9CE470E5 - 37F8D1BD
 2. x64 (64b) : Fshare ( Updated 02/05/2018 Windows 10 - Spring Creator Updates )
  MD5 : 4BB5489F - 3D8186B7 - 3C5A96B1 - DD8DC877
Vì số lượng file khá lớn nên mình sẽ upload dần và sẽ cập nhật bài viết và link thường xuyên.
 
Sửa lần cuối:

XuxiLady

Rìu Bạc
Cho mình hỏi bác có phải là ShivalKira hay video lyrics trên Youtube không?
 


Top