Hỏi/ Thắc mắc - Đang cài win thì chuột và bàn phím không nhấn được trên laptop? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Đang cài win thì chuột và bàn phím không nhấn được trên laptop?

tantai2803

Búa Gỗ Đôi
máy em asus E402S lúc đầu win10 thì em cài lại win7 cho đở lag.. đang cài tới đoạn như hình thì chuột và bán phím nhấn không được. đã thử bán phím và chuột gời vẫn không nhận ạ... cho em xin fix ạ
1592803445858.png
 

mrdaohai

Búa Gỗ
đã từng gặp qua tình trạng này nhưng bàn phím dùng được. còn nếu cả phím & chuột kể cả USB đều không dùng được thì bạn phải cài đặt windows 10 hoặc windows mà máy bạn support driver.
P/s: bạn nhấn nút tab và để ý ở mỗi nút có vòng mảnh bao quanh không? nếu có thì bàn phím còn xài được và bạn phải xài bàn phím thay cho chuột.

- cách xử lý mình đã làm như sau: sử dụng phím thay chuột bằng cách tab để trỏ đến nút cần dùng, Enter để next, dấu + bên number để tick chọn.
- Vào win thì tải driver all in one để cài
 

quadensatgai

Rìu Sắt
như bác trên hướng dẫn là đúng đó, dùng nút tab và shift+tab để điều khiển thôi
 

Greght

Búa Gỗ Đôi
Thử cài Win 10 luôn đi bạn. Máy cấu hình yếu vẫn chạy được.
 

secpol

Rìu Chiến Bạc
Sửa lần cuối:

thaolegend

Rìu Sắt
cài bàn phím trên lap dùng cổng kiểu ps/2 mà về nguyên tắc thi w7 vẫn nhận và xài dc chỉ có phím chuột rời là k dùng dc thôi
chịu khó dùng phím đó điều khiển ráng cài dc cái win r cài cái driver usb 3.0 vào là xài dc như bt
cứ tab hoặc shift +tab mà điều khiển thôi
 

tantai2803

Búa Gỗ Đôi
đã từng gặp qua tình trạng này nhưng bàn phím dùng được. còn nếu cả phím & chuột kể cả USB đều không dùng được thì bạn phải cài đặt windows 10 hoặc windows mà máy bạn support driver.
P/s: bạn nhấn nút tab và để ý ở mỗi nút có vòng mảnh bao quanh không? nếu có thì bàn phím còn xài được và bạn phải xài bàn phím thay cho chuột.

- cách xử lý mình đã làm như sau: sử dụng phím thay chuột bằng cách tab để trỏ đến nút cần dùng, Enter để next, dấu + bên number để tick chọn.
- Vào win thì tải driver all in one để cài
Vẫn ko được ?
 

tantai2803

Búa Gỗ Đôi
cài bàn phím trên lap dùng cổng kiểu ps/2 mà về nguyên tắc thi w7 vẫn nhận và xài dc chỉ có phím chuột rời là k dùng dc thôi
chịu khó dùng phím đó điều khiển ráng cài dc cái win r cài cái driver usb 3.0 vào là xài dc như bt
cứ tab hoặc shift +tab mà điều khiển thôi
Phím chuột trên laptop ko đc luôn ạ
 


Top