Hỏi/ Thắc mắc - Word - Cùng một Autoshape mà khác nhau giữa các files? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Word - Cùng một Autoshape mà khác nhau giữa các files?

PearlH

Gà con
Kính gửi: Các cao nhân trên cộng đồng tin học.

Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2019.

Tôi có chút vấn đề là có 1 cái Autoshape mà trên mỗi files nó lại khác nhau.
Trên file này thì sau khi Group shapes thì vừa di chuyển cả khối, vừa di chuyển từng shape (1 ảnh là dấu, 1 ảnh là chữ ký) được, định dạng đường viền và các biểu tượng khác.
Autoshape2.png

Khi copy sang file khác thì chỉ di chuyển được cả khối, không di chuyển từng ảnh được (khoá), định dạng đường viền và các biểu tượng của shape cũng khác.
Autoshape1.png


Tôi đã cố gắng tìm cách định dạng từ dạng trên cho ra dạng dưới mà không được.

Ban đầu, khi tôi chèn ảnh vào, chọn nhóm 2 ảnh để Group thì tính năng Group đó bị ẩn, không sao làm được.
Sau đó tôi chèn chúng trên file mới thì Group được, rồi copy sang file đang cần ký thì nó ra định dạng bên dưới (kiểu như là file cũ ấy).
Vì thích cái định dạng bên dưới (nó khoá, không cho di chuyển từng ảnh trong nhóm) nên tôi thử copy cái Group đó sang 1 file mới khác nhưng rất tiếc là nó lại về định dạng như ảnh trên (thất vọng).

Kính xin các cao nhân diễn đàn chỉ giáo giùm.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!
 

honghoavi

Búa Đá
Bác làm thành 1 file bên ngoài kích thước chuẩn rồi import vào, hoặc là nhờ xếp ký hẳn lên là ổn nhất :)
 
Top