Hướng dẫn và Thảo luận - WinRAR License Key theo tên bạn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hướng dẫn và Thảo luận WinRAR License Key theo tên bạn

KickAss

❀ ❀ ❀
WinRAR License Key theo tên bạn. Bạn sẽ có bản quyền phần mềm phổ biến nhất thế giới, như thể là của bạn.

1. Tải phần mềm nhỏ này về:2. Double click vô file .exe bên trong. Mật khẩu: showme

Điền tên bạn muốn ở mục "Name" > Bấm nút "Save License"

ra1-1.png

3. Save lại với tên là "rarreg.key" (như gợi ý sẵn của phần mềm). Sau đó, copy file rarreg.key này vô cùng thư mục cài đặt WinRAR.

ra2-1.png


BÙM!

ra3-1.png


Gợi ý:
Enjoy.
 
Sửa lần cuối:

bibihugo

Gà con
Tạo file winrar license (rarreg.key) theo tên bạn muốn, để có bản quyền như thể là của bạn.

1. Download phần mềm nhỏ xíu này về:

No quote


2. Double click vô file exe bên trong. //Pass giải nén: showme

Điền tên bạn muốn ở mục Name > Bấm nút Save License (mũi tên đỏ như hình)

ra1.png


3. Save lại với tên là rarreg.key (như gợi ý sẵn của phần mềm). Sau đó, copy file rarreg.key này vô cùng thư mục cài đặt Winrar.

ra2.png


4. Tôi là ~ATOM~, bạn biết đó, chỉ là minh họa thôi. BÙM!

ra3.png


5. Bonus just make you like a boss.


5.1 Mở Winrar nhanh: Run > winrar > OK

ra4.png


5.2 Xem phiên bản Windows nhanh: Run > winver > OK

r8-bonus.png


5.3 Gỡ/ remove Windows Features: Run > control appwiz.cpl,,2 > OK

r7-bonus.png


5.4 Manage User Account: Run > control userpasswords2 > OK

r6-bonus.png


Enjoy.
THANKS
 

daithai263

Búa Đá
Tạo file Winrar License (rarreg.key) theo tên bạn muốn, để có bản quyền như thể là của bạn.

1. Download phần mềm nhỏ xíu này về:

No quote


2. Double click vô file exe bên trong. //Pass giải nén: showme

Điền tên bạn muốn ở mục Name > Bấm nút Save License

ra1.png


3. Save lại với tên là rarreg.key (như gợi ý sẵn của phần mềm). Sau đó, copy file rarreg.key này vô cùng thư mục cài đặt Winrar.

ra2.png


4. BÙM!

ra3.png


5. Bonus.

5.1 Mở Winrar nhanh: Run > winrar > OK

ra4.png


5.2 Xem phiên bản Windows nhanh: Run > winver > OK

r8-bonus.png


5.3 Gỡ/ remove Windows Features: Run > control appwiz.cpl,,2 > OK

r7-bonus.png


5.4 Quản lý user, mật khẩu: Run > control userpasswords2 > OK

r6-bonus.png


Enjoy.
thanks.
 

binhoanh

Gà con
WinRAR License Key (rarreg.key) theo tên bạn, bạn sẽ có bản quyền như thể là của bạn.

1. Download phần mềm nhỏ xíu này về:

No quote


2. Double click vô file exe bên trong. (Mật khẩu: showme)

Điền tên bạn muốn ở mục Name > Bấm nút Save License

ra1.png


3. Save lại với tên là rarreg.key (như gợi ý sẵn của phần mềm). Sau đó, copy file rarreg.key này vô cùng thư mục cài đặt WinRAR.

ra2.png


4. BÙM!

ra3.png


5. Bonus.

5.1 Mở WinRAR nhanh: Run > winrar > OK

ra4.png


5.2 Xem phiên bản Windows nhanh: Run > winver > OK

r8-bonus.png


5.3 Gỡ/ remove Windows Features: Run > control appwiz.cpl,,2 > OK

r7-bonus.png


5.4 Quản lý user, mật khẩu: Run > control userpasswords2 > OK

r6-bonus.png


Enjoy.
wow. thank`s bạn
 
Top