Chia sẻ - 2000 hình nền PC tuyệt đẹp 4K, 12 hình nền iPhone SE 2020 stock, 04 hình nền phong cách LGBT | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ 2000 hình nền PC tuyệt đẹp 4K, 12 hình nền iPhone SE 2020 stock, 04 hình nền phong cách LGBT

KickAss

❀ ❀ ❀

ruoitrau

Búa Đá Đôi
Thông tin chung.
  • 2000 Wallpapers độ phân giải 4K: Đáp ứng tiêu chí khắc khe của những người khó tính nhất thế giới (Cá nhân mình đánh giá: 10/10)
  • 200 Photoshop Brush đẹp
  • 12 hình nền iPhone SE 2020 nguyên bản (stock)
  • 439 wallpaper phong cách tối giản (Minimalistic style), đẹp lạ lùng
List-Wallpapers.png


Phong cách tối giản (Minimalistic style).

Minimalistic-Wallpapers.png


SE2020-Stock-Wallpapers.png


Từng file nén trên là file hoàn chỉnh, độc lập nhau.

* Mời bạn tải. Nếu thực sự thích nó, mời bạn quay lại comment vài lời.

No quote

Enjoy.
hay
 

gari3l13

Rìu Bạc
thanks bác
 


Top