Chia sẻ - Wing FTP Server Corporate v.6.6.5.0 Multilingual | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Wing FTP Server Corporate v.6.6.5.0 Multilingual

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
nj7uZZ8.png


Wing FTP Server –là một giải pháp FTP Server có chức năng cao, dễ sử dụng và bảo mật có thể được sử dụng trong Windows. Nó hỗ trợ nhiều giao thức truyền tệp, bao gồm FTP, HTTP, FTPS, HTTPS và SFTP, giúp người dùng cuối của bạn linh hoạt trong cách họ kết nối với máy chủ. Và nó cung cấp cho quản trị viên một giao diện dựa trên web để quản trị máy chủ từ mọi nơi. Bạn cũng có thể theo dõi hiệu suất máy chủ và các phiên trực tuyến và thậm chí nhận thông báo qua email về các sự kiện khác nhau diễn ra trên máy chủ.


Features
• Unlimited accounts number
• Unlimited concurrent connections
• Database storage of accounts via ODBC
• Database storage of accounts via Mysql
• Event Manager
• Task schedulers with lua script
• Windows Authentication (NTLM or Active Directory)
• LDAP Authentication
• All features in the secure edition

What’s New:

Wing FTP Server v6.6.5 Released: 8/Nov/2021​

  • Improvement - Added an option "Disallow access all day" when adding access schedule for user account.
  • Improvement - The syntax highlighting under the web client editor will become blurred when using Safari.
  • Fixed a bug - The file request page will show the receiver email instead of the sender email.
  • Fixed a bug - Can't remove some user (or group) with special non-English character username.
  • Improvement - When uploading files under the web client, no error message popped up even the session expired.
  • Improvement - Safari will always show the Autofill Password when editing user account under the web admin.

Title Release: Wing.FTP.Server.Corporate.v.6.6.5.0
Developer: Home Page
License: ShareWare
OS: Windows

Download:


 
Sửa lần cuối:
Top