Công cụ Internet - Web Archive Downloader v1.5.0 Full - Tải trang web để xem Offline (ngoại tuyến) trên máy tính | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Công cụ Internet Web Archive Downloader v1.5.0 Full - Tải trang web để xem Offline (ngoại tuyến) trên máy tính

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Web Archive Downloader là một phần mềm mạnh mẽ, hiện đại để tải xuống kho lưu trữ trang web từ máy Wayback. Với sự giúp đỡ của Web Archive Downloader bạn có thể nhanh chóng và thuận tiện tải về tất cả các loại nội dung web được lưu trữ bao gồm các trang web HTML, style sheets, JavaScript, hình ảnh và video.

test-web-archive-downloader.png

Các tính năng của Web Archive Downloader
  • Giao diện người dùng thân thiện
  • Tải xuống trang web
  • Tải xuống trang web hoàn chỉnh với Media
  • Dung lượng nhỏ chỉ khoảng 2 MB.
Download Web Archive Downloader v1.5.0 Full - Tải trang web để xem Offline (ngoại tuyến) trên máy tính

Link trang chủ:Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
Sửa lần cuối:

minhquan2007

Búa Gỗ
Web Archive Downloader là một phần mềm mạnh mẽ, hiện đại để tải xuống kho lưu trữ trang web từ máy Wayback. Với sự giúp đỡ của Web Archive Downloader bạn có thể nhanh chóng và thuận tiện tải về tất cả các loại nội dung web được lưu trữ bao gồm các trang web HTML, style sheets, JavaScript, hình ảnh và video.

test-web-archive-downloader.png

Các tính năng của Web Archive Downloader
  • Giao diện người dùng thân thiện
  • Tải xuống trang web
  • Tải xuống trang web hoàn chỉnh với Media
  • Dung lượng nhỏ chỉ khoảng 2 MB.
Download Web Archive Downloader v1.5.0 Full - Tải trang web để xem Offline (ngoại tuyến) trên máy tính

Link trang chủ:Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.

No quote

Để hiển thị link tải qua đoạn mã Hex bên trên, các bạn làm theo hướng dẫn ở topic bên dưới:Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
phần mềm rất hữu ích,thanks bạn đã share ạh.
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Cập nhật link mới ngày 08/8/2021!
 


Top