PM Hệ thống - Visual Subst v3.9 (x86/x64) Full - Tạo và truy cập ổ đĩa ảo | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

PM Hệ thống Visual Subst v3.9 (x86/x64) Full - Tạo và truy cập ổ đĩa ảo

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Visual Subst là phần mềm cho phép bạn tạo ra các ổ đĩa ảo để truy cập nhanh nhât vào các thư mục tránh tình trạng truy cập thư mục với đường dẫn quá dài.

test-visual-subst.png

Bạn đang vội và bạn muốn truy cập dữ liệu một cách nhanh nhất tuy nhiên dữ liệu của bạn lưu ở trong một thư mục bé phải trải qua nhiều lần mở các thư mục lớn bạn mới lấy được dữ liệu. Điều này gây khó chịu cho bạn nhưng dữ liệu của bạn là hệ thống nên không thể tránh khỏi điều này. Visual Subst sẽ giúp bạn. Phần mềm này có thể tạo cho bạn các ổ đĩa ảo nhằm truy cập nhanh nhất đến dữ liệu mà không phải trải qua một đường dẫn dài nữa.

Bạn có thể tạo ra hàng loạt ổ đĩa ảo cho các thư mục trong hệ thống. Phần mềm sẽ hỗ trợ bạn trong việc lưu lại lịch sử làm việc, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc quản lý và ghi nhớ chúng. Bạn có thể tạo ra cách truy cập từ bất kỳ ứng dụng nào. Phần mềm này rất phù hợp với cách lưu dữ liệu theo hệ thống cũng như sao chép dữ liệu từ hệ thống khác.

Bạn có thể cài đặt hay gỡ bỏ Visual Subst một cách dễ dàng bởi phần mềm sử dụng theo cách GUI.

Các tính năng chính của Visual Subst:

- Hỗ trợ tạo các ổ đĩa ảo cho các thư mục dữ liệu nhằm truy cập nhanh nhất.
- Hỗ trợ lưu lại lịch sử làm việc.
- Sử dụng GUI nên có thể cài đặt hay gỡ bỏ dễ dàng.


Download Visual Subst v3.9 Full - Tạo và truy cập ổ đĩa ảo

Link trang chủ:
Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
Sửa lần cuối:

hoangph72

Rìu Vàng Đôi
Cách nhanh nhất, đơn giản nhất không cần cài đặt các ứng dụng mà vẫn truy xuất thư mục như cách trên:
Chuột phải thanh Taskbar chọn ToolBars\New ToolBar rồi chọn thư mục cần truy xuất nhanh, sau khi hoàn thành nó sẽ xuất hiện trên thanh TaskBar và truy xuất bình thường. Muốn gỡ bỏ vào ToolBars như trên và bỏ dấu tích thư mục muốn gỡ bỏ trên đó nó sẽ biến mất khỏi thanh TaskBar.
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Cập nhật phiên bản mới nhất Visual Subst v3.9 ngày 12/02/2021!
 


Top