PM Hệ thống - Veritas System Recovery v22.0.0.62226 Full - Sao lưu, phục hồi dữ liệu máy chủ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

PM Hệ thống Veritas System Recovery v22.0.0.62226 Full - Sao lưu, phục hồi dữ liệu máy chủ

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Veritas System Recovery là phần mềm khôi phục hệ thống Windows và Linux trong vài phút. Veritas System Recovery đảm bảo khắc phục thảm họa nhanh chóng, đáng tin cậy trên toàn bộ cơ sở hạ tầng của bạn có thể phức tạp và tốn kém. Với Veritas System Recovery, bạn có thể giảm thiểu thời gian chết và tránh tác động của thảm họa bằng cách dễ dàng khôi phục trong vài phút, cho dù bạn đang khôi phục một tệp hoặc email cho toàn bộ máy - vật lý hoặc ảo.

test-veritas-system-recovery.png

Veritas System Recovery dễ dàng bảo vệ và phục hồi các tài sản quan trọng trong kinh doanh, bảo vệ nhanh chóng, thường xuyên và hiệu quả và đảm bảo phục hồi bất cứ sự lựa chọn phần cứng nào của bạn.

Các tính năng của Veritas System Recovery
  • Sử dụng một giao diện để bảo vệ máy tính xách tay, máy chủ và máy ảo
  • Chạy một công việc sao lưu duy nhất để bảo vệ toàn bộ máy, bao gồm hệ thống, dữ liệu và ứng dụng
  • Khôi phục các đối tượng dạng hạt trực tiếp từ thiết bị lưu trữ
  • Có được khả năng phục hồi của đám mây bao gồm Amazon S3 và Azure
  • Giảm thiểu mức tiêu thụ lưu trữ bằng cách chỉ bảo vệ những khối dữ liệu đã thay đổi
  • Lợi ích từ hiệu suất nhanh chóng với sao lưu dựa trên hình ảnh
  • Nhận ra nhanh chóng, khôi phục tự động, trực tiếp đến nguồn dữ liệu
  • Nhận khôi phục kim loại trần đáng tin cậy cho cùng một phần cứng hoặc khác nhau
  • Khôi phục email cá nhân, tệp, thư mục hoặc toàn bộ máy
  • Tự động sao chép dữ liệu sao lưu vào đám mây hoặc trang web thứ hai để có khả năng phục hồi bổ sung.
Download Veritas System Recovery v22.0.0.62226 Full - Sao lưu, phục hồi dữ liệu máy chủ

Link trang chủ:


Link download:Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
Sửa lần cuối:

tcong9362

Gà con
link die rồi ạ
 


Top