Vali chứa Bphone 4 của anh Quảng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Vali chứa Bphone 4 của anh Quảng

vinhtrinh4481

Búa Đá
Nhìn cái Vali làm mình liên tưởng đến thương hiệu Anh Quảng Bom

04b24802adf159aabb.jpg

032fa14f15e9612c87.jpg

022ef9a65dd7afd865.jpg

01db84ee24a58904f4.jpg


Đây là những chiếc vali được khóa mã , bên trong chứa sản phẩm điện thoại di động thông minh mới nhất của Bkav. Bphone 4 - B86. Sau sự kiện ra mắt trực tuyến trên các kênh vào lúc 20h00 Chủ nhật 10/05/2020 tại trường quay S14 Đài Truyền hình Việt Nam, VTV24, VTC2 .v.v.v

Những chiếc vali này sẽ được mở để một số thành viên trải nghiệm ngay tại Bphone Store.
 

HongHai

Rìu Chiến
HAHHAHAHAHAHAA! Mở ra bom nổ cm hết! Nổ cả trường quay luôn
 

cyberat


Junior Moderator
Thành viên BQT
-censor-, mở ra cái có khói xịt từ từ ra, chạy hết
 


Bài Viết Mới

Top