Thiết kế & Đồ họa - V-Ray Next for 3ds Max 2013-2021 v4.30.02 Full - Trình kết xuất V-Ray | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thiết kế & Đồ họa V-Ray Next for 3ds Max 2013-2021 v4.30.02 Full - Trình kết xuất V-Ray

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
V-Ray Next for 3ds Max cung cấp khả năng dò tia nhanh hơn, lấy mẫu sạch hơn và hiển thị chính xác hơn. Điều đó có nghĩa là bạn làm việc thông minh hơn - không khó hơn - bằng cách tự động hóa các bước được sử dụng để chiếm thời gian quý giá. Được phát triển bởi Chaos Group, Vray được tích hợp bộ thư viện textures khổng lồ, đem đến tính chân thật có một không hai. Tất cả các công cụ thiết yếu đều được tích hợp. Vray chính là engine đứng đằng sau đem đến tính chân thật khó tin cho những thiết kế, đặc biệt là các thiết kế kiến trúc, bất kể phần mềm 3D nào được sử dụng để mô hình hóa.Vray là một phần mềm khá phức tạp để có thể hiểu rõ toàn bộ, tuy nhiên nó lại tương tác rất dễ dàng với rất nhiều phần mềm mô hình hóa 3D khác nhau. Hơn nữa, Vray là một plug-in, do đó có thể nói rằng thành công của nó sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng tương thích với các phần mềm mà nó được tích hợp trên đó. Các trình renderer đối thủ cũng không phải ngoại lệ. Với lĩnh vực kiến trúc, khả năng tương thích với Google SketchUp có lẽ là ưu tiên hàng đầu. Trong khi hầu hết các kỹ thuật mô hình hóa khác đều tương đối phức tạp và khó hiểu, thì với Sketchup đi cùng bộ công cụ của nó có thể dễ dàng và nhanh chóng biến ý tưởng thành mô hình. Những ý tưởng này kết hợp với Vray sẽ cho ra những bản render chất lượng một cách nhanh chóng. Các cuộc gặp với khách hàng nhằm giải quyết các vấn đề về khái niệm và trừu tượng, nên được trình bày trực quan bởi các bản render từ Vray.

Các tính năng chính:

MỚI - Trí thông minh mạnh mẽ
  • Tự động phân tích cảnh của bạn để tối ưu hóa kết xuất để bạn có được chất lượng tốt nhất trong thời gian ngắn hơn.
MỚI - GIỚI THIỆU GPU 2X NHANH CHÓNG
  • Cấu trúc kết xuất GPU mới nhanh với sự hỗ trợ cho nhiều tính năng sản xuất cao cấp yêu thích của bạn.
MỚI - NVIDIA AI Denoiser
  • Loại bỏ nhiễu ngay lập tức trong khi kết xuất. Dựa trên công nghệ khử nhiễu được tăng tốc AI của NVIDIA.
Kết xuất GPU + CPU mạnh mẽ
  • GPU V-Ray kết xuất trên CPU cũng như GPU NVIDIA, để tận dụng tối đa tất cả các phần cứng có sẵn.
Truy tìm tia thích ứng được tối ưu hóa
  • cao Kết xuất hình ảnh và hình ảnh động chất lượng chuyên nghiệp với công nghệ dò tia thích ứng.
Download V-Ray Next for 3ds Max 2013-2021 v4.30.02 Full - Trình kết xuất V-Ray

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Hoặc:Để hiển thị link tải qua đoạn mã Hex bên trên, các bạn làm theo hướng dẫn ở topic bên dưới:


Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
V-Ray Next for 3ds Max cung cấp khả năng dò tia nhanh hơn, lấy mẫu sạch hơn và hiển thị chính xác hơn. Điều đó có nghĩa là bạn làm việc thông minh hơn - không khó hơn - bằng cách tự động hóa các bước được sử dụng để chiếm thời gian quý giá. Được phát triển bởi Chaos Group, Vray được tích hợp bộ thư viện textures khổng lồ, đem đến tính chân thật có một không hai. Tất cả các công cụ thiết yếu đều được tích hợp. Vray chính là engine đứng đằng sau đem đến tính chân thật khó tin cho những thiết kế, đặc biệt là các thiết kế kiến trúc, bất kể phần mềm 3D nào được sử dụng để mô hình hóa.Vray là một phần mềm khá phức tạp để có thể hiểu rõ toàn bộ, tuy nhiên nó lại tương tác rất dễ dàng với rất nhiều phần mềm mô hình hóa 3D khác nhau. Hơn nữa, Vray là một plug-in, do đó có thể nói rằng thành công của nó sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng tương thích với các phần mềm mà nó được tích hợp trên đó. Các trình renderer đối thủ cũng không phải ngoại lệ. Với lĩnh vực kiến trúc, khả năng tương thích với Google SketchUp có lẽ là ưu tiên hàng đầu. Trong khi hầu hết các kỹ thuật mô hình hóa khác đều tương đối phức tạp và khó hiểu, thì với Sketchup đi cùng bộ công cụ của nó có thể dễ dàng và nhanh chóng biến ý tưởng thành mô hình. Những ý tưởng này kết hợp với Vray sẽ cho ra những bản render chất lượng một cách nhanh chóng. Các cuộc gặp với khách hàng nhằm giải quyết các vấn đề về khái niệm và trừu tượng, nên được trình bày trực quan bởi các bản render từ Vray.

Các tính năng chính:

MỚI - Trí thông minh mạnh mẽ
  • Tự động phân tích cảnh của bạn để tối ưu hóa kết xuất để bạn có được chất lượng tốt nhất trong thời gian ngắn hơn.
MỚI - GIỚI THIỆU GPU 2X NHANH CHÓNG
  • Cấu trúc kết xuất GPU mới nhanh với sự hỗ trợ cho nhiều tính năng sản xuất cao cấp yêu thích của bạn.
MỚI - NVIDIA AI Denoiser
  • Loại bỏ nhiễu ngay lập tức trong khi kết xuất. Dựa trên công nghệ khử nhiễu được tăng tốc AI của NVIDIA.
Kết xuất GPU + CPU mạnh mẽ
  • GPU V-Ray kết xuất trên CPU cũng như GPU NVIDIA, để tận dụng tối đa tất cả các phần cứng có sẵn.
Truy tìm tia thích ứng được tối ưu hóa
  • cao Kết xuất hình ảnh và hình ảnh động chất lượng chuyên nghiệp với công nghệ dò tia thích ứng.
Download V-Ray Next for 3ds Max 2013-2021 v4.30.02 Full - Trình kết xuất V-Ray

Link trang chủ:Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Hoặc:

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Để hiển thị link tải qua đoạn mã Hex bên trên, các bạn làm theo hướng dẫn ở topic bên dưới:Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org

thanks
 


Bài Viết Mới

Top