Thiết kế & Đồ họa - TurboMosaic 3.6.3.0 All Editions Full - Tạo tranh khảm nghệ thuật | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thiết kế & Đồ họa TurboMosaic 3.6.3.0 All Editions Full - Tạo tranh khảm nghệ thuật

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
TurboMosaic Pro là phần mềm chuyên nghiệp tạo ra các bức tranh khảm nghệ thuật vô cùng đẹp mắt. Một bức tranh khảm là một bức ảnh được tạo ra từ nhiều bức ảnh nhỏ hơn. Khi nhìn từ xa, bức tranh lớn nổi bật trong khi khi nhìn từ gần, các bức ảnh nhỏ hơn lại thể hiện rõ rệt. TurboMosaic là một sản phẩm của Phần mềm SilkenMilyn. Phải nói rằng, TurboMosaic Pro là phần mềm tạo tranh khảm tốt nhất hiện nay.

test-turbomosaic.png

Tính năng TurboMosaic Pro
  • Tạo các bức tranh khảm dễ dàng.
  • Được nhiều người sử dung. Tính đến nay đã hơn 60000 khách hàng đã thanh toán và sử dụng phần mềm.
  • Thao tác tạo tranh khảm đơn giản.
  • Dễ dàng xuất để in
  • Tạo bức tranh khảm độc và lạ của riêng bạn.
Download TurboMosaic 3.6.3.0 All Editions Full - Tạo tranh khảm nghệ thuật

Link trang chủ:Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
Sửa lần cuối:

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Cho em xin ảnh gốc bác thớt ơi :))

"Tài liệu" thì phải tự nghiên cứu thôi bạn, tài liệu này trên mạng đầy nhan nhản {EMO_018}
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Cập nhật phiên bản TurboMosaic Pro v3.6.1.0 ngày 09/02/2021!
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Cập nhật phiên bản mới TurboMosaic 3.6.3.0 ngày 03/8/2021!
 


Top