Thiết kế & Đồ họa - TriDef 3D v7.4.0 Build 14921 Full - Chuyển đổi đồ họa thành 3D | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thiết kế & Đồ họa TriDef 3D v7.4.0 Build 14921 Full - Chuyển đổi đồ họa thành 3D

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Phần mềm TriDef 3D cho máy tính của bạn tự động chuyển đổi trò chơi, phim và hình ảnh thành hình ảnh 3D khi kết nối với một màn hình 3D tương thích hoặc 3D TV.Với TriDef 3D bạn có thể:
  • Chơi trò chơi PC DirectX 9/10/11 yêu thích của bạn trong 3D
  • Sử dụng chuyển đổi tự động để xem ảnh 2D hoặc tệp video của riêng bạn bằng 3D
  • Xem ảnh và phim 3D
TriDef 3D hỗ trợ các giao diện Line Interlaced (FPR), các TV 3D / màn hình LCD HDMI 1.4 (nếu card đồ hoạ của bạn hỗ trợ AMD HD3D) và kính Anaglyph. Xin lưu ý rằng TriDef 3D KHÔNG hỗ trợ Oculus Rift hoặc bất kỳ Màn hình gắn Trụ sở thực tế ảo (HMD) nào khác.

Download TriDef 3D v7.4.0 Build 14921 Full - Chuyển đổi đồ họa thành 3D

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 


Top