Tổng hợp 300 game chơi bằng phần mềm giả lập game 4 nút huyền thoại! | Page 5 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tổng hợp 300 game chơi bằng phần mềm giả lập game 4 nút huyền thoại!

Cảm ơn bạn.nình rất thích những trò chơi này.
kỷ niệm mãi không quên.
Chúc bạn nhiều sức khỏe.
Thân!
 

heonoc2008

Gà con
Ngày xưa cứ học 1 buổi xong là ra tiệm game điện tử, 2 thằng thành cặp hùn tiền lại chơi, từ bắn xe tăng đến contra 1,2,3,4, đấu võ ... hoặc cá coi phe nào về nước trước. Đến khi vào cấp 3 thì chuyển từ mê game sang mê gái {sexy_girl}
 
Top