Thắc mắc về trình soạn thảo đầy đủ trong phần bình luận bị mất. | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thắc mắc về trình soạn thảo đầy đủ trong phần bình luận bị mất.

revolX

Rìu Sắt
Trình soạn thảo bình luận ở thời điểm đăng bài không có nút chuyển sang trình soạn thảo đầy đủ ở gần các nút 'Gửi trả lời' và 'Xem Trước'*, mong BQT xem xét bổ sung lại ạ..

WDkGxhk.png


*: Trình soạn thảo bình luận đầy đủ:
k1E4yzp.png
 

revolX

Rìu Sắt
Có vẻ như bạn đang soạn thảo ở phần trả lời nhanh ?

Dạ đúng rồi ạ.
 

dinhchungcm

Rìu Chiến Vàng
Trình soạn thảo bình luận ở thời điểm đăng bài không có nút chuyển sang trình soạn thảo đầy đủ ở gần các nút 'Gửi trả lời' và 'Xem Trước'*, mong BQT xem xét bổ sung lại ạ..

WDkGxhk.png


*: Trình soạn thảo bình luận đầy đủ:
k1E4yzp.png
Giao diện mới VZ-N nó thế mà.
Nhiêu đó đủ công cụ để bạn viết bài, cmt, Up hình, đính kèm tệp rồi.

Nhưng mà hình như đang có 2 Giao diện song song.
 

revolX

Rìu Sắt
Nhiêu đó đủ công cụ để bạn viết bài, cmt, Up hình, đính kèm tệp rồi.

Nhưng mà hình như đang có 2 Giao diện song song.

Dạ công cụ viết bài như thế là đủ rồi nhưng em muốn cho cửa sổ soạn thảo to hơn để dễ soát lỗi chính tả ạ.

Còn phần giao diện thì em nhấn vào nút "VNZoom Beta" góc trên bên phải màn hình thì gặp thông báo "Oops! We ran into some problems

Bạn không có quyền xem trang này hoặc thực hiện hành động này.", không biết đó có phải là nơi để chuyển đổi giao diện hay không ạ..
 


Top