Đường link truy cập Tải Video bị sai | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Đường link truy cập Tải Video bị sai

Tân Đại

Búa Gỗ
Hi admin VNZ,

Mình có góp ý nhỏ, hiện tại đường link truy cập mục Tải Video Free đang để sai dẫn tới không truy cập được (ảnh đính kèm)
Capture.JPG
 


Top