Telegram triển khai hồ sơ doanh nghiệp miễn phí với các tính năng dành riêng cho doanh nghiệp | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Telegram triển khai hồ sơ doanh nghiệp miễn phí với các tính năng dành riêng cho doanh nghiệp

Santoso

Suppervisor Mod
Thành viên BQT
1711989676_telegram_business_storyf46c25cbdec8116e.jpeg


Ngoài việc công bố chương trình chia sẻ doanh thu cho chủ sở hữu kênh , Telegram còn đưa ra hồ sơ doanh nghiệp cho tất cả người dùng. Giờ đây, mọi người đều có thể chuyển đổi tài khoản Telegram thông thường thành tài khoản doanh nghiệp và có quyền truy cập vào các tính năng dành riêng cho doanh nghiệp, chẳng hạn như giờ mở cửa, trả lời nhanh, trang bắt đầu tùy chỉnh, tin nhắn tự động, v.v.

Telegram không còn xa lạ với khán giả doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp sử dụng Telegram cho nhu cầu của họ thông qua bot và ứng dụng nhỏ. Tuy nhiên, những tính năng đó đòi hỏi kiến thức sâu hơn về cách hoạt động của nền tảng. Với Telegram Business, mọi người dùng đều có thể tạo tài khoản doanh nghiệp mà không cần bất kỳ mã hóa nào.

Telegram Business cung cấp các tính năng sau:
  • Giờ mở cửa và địa điểm: Khách truy cập có thể xem giờ mở cửa của doanh nghiệp bạn và nhận nhanh thông tin về việc bạn mở cửa hay đóng cửa. Ngoài ra, trình nhắn tin hiện có thể hiển thị doanh nghiệp của bạn trên bản đồ.
  • Trang Bắt đầu : Bạn có thể tùy chỉnh hồ sơ doanh nghiệp của mình để hiển thị văn bản cụ thể và nhãn dán khi khách truy cập bắt đầu cuộc trò chuyện để giới thiệu tóm tắt cho họ về sản phẩm, dịch vụ, giải thưởng hoặc nội dung quan trọng khác của bạn.
  • Lời chào: Chào mừng khách truy cập của bạn bằng lời chào tức thì có chứa thông điệp chào mừng, câu hỏi thường gặp hoặc nội dung nào khác.
  • Tin nhắn vắng mặt: Đặt tin nhắn vắng mặt để cho khách hàng biết rằng doanh nghiệp của bạn không có giờ làm việc.
  • Trả lời nhanh: Telegram Business cho phép bạn tạo các mẫu trả lời thường được sử dụng để tăng tốc độ. Bạn có thể định dạng văn bản và thêm liên kết, nhãn dán, phương tiện và tệp.
  • Nhãn: Người dùng Telegram Business và Premium có thể thêm nhãn trò chuyện đầy màu sắc dựa trên các thư mục trò chuyện.
  • Liên kết đến các cuộc trò chuyện: Tạo liên kết đến các cuộc trò chuyện để bắt đầu ngay cuộc trò chuyện với doanh nghiệp của bạn và hiển thị tin nhắn được đề xuất cho khách truy cập.
  • Bot dành cho doanh nghiệp: Chủ doanh nghiệp có thể tích hợp trợ lý AI và bot để thay mặt họ trả lời tin nhắn.
Telegram cho biết sẽ có nhiều tính năng hơn dành cho chủ doanh nghiệp trong các bản cập nhật sắp tới. Các nhà phát triển cũng cho biết tất cả các tính năng kinh doanh đều có sẵn cho người đăng ký miễn phí "vào lúc này". Rất có thể, các bản cập nhật trong tương lai sẽ mang lại khả năng kinh doanh độc quyền cho những người đã đăng ký Telegram Premium.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Telegram Business trên trang web chính thức .
 


Top