Thiết kế & Đồ họa - Stepok Recomposit Pro v6.5.0.1 Full - Tách ảnh khỏi nền (background) nhanh chóng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thiết kế & Đồ họa Stepok Recomposit Pro v6.5.0.1 Full - Tách ảnh khỏi nền (background) nhanh chóng

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Recomposit là phần mềm tách ảnh khỏi nền rất hiệu quả. Bạn có thể tách bất kỳ vật thể nào từ ảnh gốc.Chương trình có 2 cách cho bạn lựa chọn:
  • Tách theo mảng màu: Bạn dùng bút chọn màu định bỏ, nhấn process. Lập tức mảng màu đó sẽ mất. Cách này áp dụng tách những vật thể có màu khác với nền.
  • Tách màu theo viền trong và viền ngoài: Bạn dùng công cụ lưới, vẽ viền trong và viền ngoài của vật thể cần tách, nhấn process. Lập tức vật thể sẽ tách khỏi nền.
  • Thông minh trong việc tự điều chỉnh ranh giới giữa vật thể cần tách và nền. Khả năng tách vật phức tạp tốt.
  • Lưu file dưới 1 layer mới định dạng PNG, giúp bạn có thể chèn ngay lập tức vào một nền khác.
Download Stepok Recomposit Pro v6.5.0.1 Full - Tách ảnh khỏi nền (background) nhanh chóng

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.


Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 
Sửa lần cuối:

GloryVNz

Rìu Sắt Đôi
Cảm ơn Mod. Ngoài ra xin hãy tìm Edraw Max phiên bản mới ổn định nhất cho anh em kỹ thuật nghiên cứu nhé.
 


Top