Phần mềm khác - Steelray Project Analyzer v2020.04.48 Full - Quản lý, phân tích, báo cáo dự án | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Phần mềm khác Steelray Project Analyzer v2020.04.48 Full - Quản lý, phân tích, báo cáo dự án

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Steelray Project Analyzer là phần mềm thân thiện với người dùng, cung cấp cho quản trị viên khả năng phân tích lịch biểu và tài nguyên của các dự án của họ. Công cụ tạo các báo cáo có thể được sử dụng để cải thiện chất lượng và hiệu quả của các dự án. Công cụ này có thể được sử dụng để phân tích lịch biểu dựa trên một loạt các tham số, bao gồm thực tiễn quản lý dự án tốt nhất và thực tiễn nội bộ.

test-Steelray-Project-Analyzer.png

Sử dụng tiện ích này, quản trị viên có thể nhanh chóng tìm thấy bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào với lịch trình của dự án hoặc dữ liệu của họ, giúp tiết kiệm thời gian đáng kể khi tìm kiếm chúng. Ngoài ra, quản trị viên có thể tạo các báo cáo rõ ràng, có thể thực hiện được chỉ bằng vài cú click chuột. Chương trình cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các dự án, vì cửa sổ chính của nó được thiết kế dưới dạng trình quản lý tệp. Người dùng có thể thêm các dự án vào công cụ và xem danh sách của họ trong khung bên trái và khung bên phải hiển thị nội dung của bất kỳ dự án nào được chọn. Phần mềm có thể dễ dàng tìm thấy một tùy chọn phù hợp cho các chuyên gia muốn phát hiện nhanh bất kỳ vấn đề nào với lịch trình của dự án của họ.

Tính năng của Steelray Project Analyzer:
  • Hỗ trợ cho các tệp mpp của Microsoft Project
  • Hỗ trợ XML UN / CEFACT
  • Hỗ trợ máy chủ dự án
  • Hỗ trợ Primavera P6
  • Thẻ điểm toàn cầu
  • Báo cáo GAO
Download Steelray Project Analyzer v2020.04.48 Full - Quản lý, phân tích, báo cáo dự án

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Để hiển thị link tải qua đoạn mã Hex bên trên, các bạn làm theo hướng dẫn ở topic bên dưới:


Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 


Top