StarCraft đã cho tải miễn phí sau 20 năm phát hành | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

StarCraft đã cho tải miễn phí sau 20 năm phát hành

Administrator

Administrator
34198321346_0ca328166d_o.png

Đây là tin tốt với các tín đồ dòng game huyền thoại này .Trò chơi được phát hành vào năm 1998, sau gần hai thập kỷ StarCraft đã cho người chơi tải về miễn phí. Hợp pháp!

Blizzard đã phát hành phiên bản gốc -Starcrart với chiến dịch Brood War - miễn phí cho cả PC và Mac. Trước đó khoảng vài tuần trước để có được trò chơi này hợp pháp bạn phải bỏ ra chi phí $ 10-15.

Blizzard thông báo rằng khi StarCraft: Remastered – Bản làm lại với đồ họa hỗ trợ 4K sẽ đi kèm với việc miễn phí download StarCraft cũ, họ muốn cải tiến hệ thống của trò chơi, cải thiện khả năng tương thích với các hệ điều hành Windows 7, 8,1 và 10 vá các lỗi tồn tại từ lâu

Ngay bay giờ các bạn có thể tải miễn phí , hợp pháp bộ cài đặt StarCraft: Brood War Patch 1.18 Patch Notes

Phiên bản dành cho PC
https://battle.net/download/getInstallerForGame?os=WIN&version=LIVE&gameProgram=STARCRAFT

Phiên bản dành cho máy MAC
https://battle.net/download/getInstallerForGame?os=MAC&version=LIVE&gameProgram=STARCRAFT

Chúc anh em chơi vui

Dinh Quang Vinh​
 


Top