starcraft 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

starcraft 2

  1. Administrator

    StarCraft đã cho tải miễn phí sau 20 năm phát hành

    Đây là tin tốt với các tín đồ dòng game huyền thoại này .Trò chơi được phát hành vào năm 1998, sau gần hai thập kỷ StarCraft đã cho người chơi tải về miễn phí. Hợp pháp! Blizzard đã phát hành phiên bản gốc -Starcrart với chiến dịch Brood War - miễn phí cho cả PC và Mac. Trước đó khoảng vài tuần...
Top