Phần mềm khác - Siemens Tecnomatix Plant Simulation v15.2.1 Full - Giải pháp mô phỏng nhà máy sản xuất | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Phần mềm khác Siemens Tecnomatix Plant Simulation v15.2.1 Full - Giải pháp mô phỏng nhà máy sản xuất

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Trong thời đại của cách mạng công nghiệp 4.0, việc số hóa sản xuất hiện nay đã và đang là xu thế tất yếu của các lĩnh vực công nghệ trên toàn thế giới. Số hóa được áp dụng cho mọi công việc liên quan đến quá trình sản xuất, nói cách khác số hóa là tạo ra một bản sao ảo tất cả thực thể hữu hình và vô hình của toàn bộ nhà máy sản xuất (mô hình ảo nhà máy, mô hình ảo dây truyền sản xuất, máy móc thiết bị, con người, phương tiện vận chuyển, tài liệu, quy trình, chữ ký số…). Việc áp dụng số hóa vào quá trình sản xuất giúp doanh nghiệp có thể lập kế hoạch, đánh giá tính khả thi, dự đoán các rủi do và tối ưu hóa toàn bộ quá trình sản xuất.

test-Siemens-Technomatic-Plant-Simulation.jpg

Nắm bắt được nhu cầu và tính tất yếu về số hóa này, rất nhiều hãng công nghệ lớn trên thế giới đã xây dựng các giải pháp giúp doanh nghiệp xây dựng bản sao số của nhà máy sản xuất và tối ưu hóa chúng. Một trong số những giải pháp được áp dụng mạnh mẽ hiện này trên thế giới là Siemens Technomatic Plant Simulation – phần mềm cho phép mô phỏng, trực quan hóa thông qua mô hình ảo 3D của nhà máy, phân tích và tối ưu hóa hệ thống sản xuất cũng như các quy trình vận tải hàng hóa sản xuất (Logistic). Sử dụng Plant Simulation cho phép bạn tối ưu hóa dòng chảy vật tư, nguồn lực và logistic cho toàn bộ các cấp độ quản lý nhà máy bao gồm hệ thống gồm nhiều xưởng sản xuất cho đến chi tiết trong từng xưởng sản xuất.

Khi vấn đề cắt giảm chi phí, thời gian giao hàng để tối ưu hóa lợi nhuận ngày càng trở nên cấp thiết, các vấn đề logistic là một chìa khóa cực kỳ quan trọng đối với sự thành công của các doanh nghiệp, giải pháp Plant Simulation không chỉ cho phép người dùng mô phỏng thử nghiệm các kịch bản hay quy trình sản xuất khác nhau nhưng không ảnh hướng đến thực trạng sản xuất thức tế hiện tại mà còn có thể thiết sử dụng để lập kế hoạch, quy trình sản xuất trước khi sản xuất thực tế. Với công cụ phân tích sâu rộng, số liệu thống kê, biểu đồ, Plant Simulation cho phép người dùng đánh giá được các kịch bản sản xuất khác nhau từ đó đưa ra các quyết định nhanh chóng và đáng tin cậy trong giai đoạn lập kế hoạch sản xuất.

Các chức năng chính của Plant simulation bao gồm:
  • - Mô hình hóa quy trình sản xuất: Cho phép các công cụ xây dựng và mô hình hóa trực quan toàn bộ các cung đoạn sản xuất bao gồm cả các hệ thống phức tạp
  • - Mô phỏng và phân tích hiệu suất của hệ thống: Mô phỏng hoạt động của toàn bộ các quy trình dựa trên mô hình từ đó phân tích đánh giá và tối ưu hóa
  • - Hiển thị trực quan mô hình sản xuất: Có thể thiết lâp và hiển thị trực quan toàn bộ mô hình sản xuất bao gồm 2D 3D
Với các khả năng như trên, Technomatic Plant Simulation giúp các doanh nghiệp cải tiến năng suất hiện tại, giảm thiểu chi phí đầu tư cho kế hoạch sản xuất mới, giảm thiểu hàng tồn kho, tối ưu hóa kích thước hệ thống, giảm thiểu rủi do đầu tư do có thể thử nghiệm ảo và xác thực trước khi tiến hành thực tế, tối đa hóa sử dụng các nguồn lực của nhà máy

Download Siemens Tecnomatix Plant Simulation v15.2.1 Full - Giải pháp mô phỏng nhà máy sản xuất

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Hoặc:Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 


Top